Microsoft Teams: 5 voordelen van het gebruik van Teams in jouw bedrijf

Vergaderen Microsoft Teams

Microsoft Teams kwam Skype For Business vervangen. Aangezien bedrijven behoefte hadden aan een robuust en geïntegreerd communicatie-instrument, werd deze oplossing gelanceerd, die verschillende andere configuraties mogelijk maakt op basis van de bedrijfsbehoeften.

In tijden waarin thuiswerken op grote schaal wordt ingevoerd, komt Teams naar voren als een instrument waarmee de efficiëntie van professionals kan worden verhoogd, zelfs als zij niet meer op het kantoor van het bedrijf samenwerken.

In dit artikel bespreken we wat Teams is, hoe het werkt en wat de voordelen ervan zijn. Lees verder tot het einde en kom er meer over te weten!

Wat is Microsoft Teams?

Teams is een tool die veel meer wil doen dan dienen als een programma voor het uitwisselen van bedrijfsberichten. Hiermee kunt je videogesprekken voeren tussen verschillende teams, en bestanden delen en bewerken zonder het platform te verlaten.

Naast de bedrijfsomgeving kan Teams ook worden gebruikt in de onderwijsomgeving, waar professionals klassen kunnen beheren, chats en online lessen kunnen bevorderen en studiemateriaal kunnen delen.

Hoe werkt Microsoft Teams?

Een factor die bijdraagt tot het gebrek aan efficiëntie van de werknemers in een bedrijf is het feit dat zij met meerdere programma’s werken en niet de mogelijkheid hebben om documenten op één plaats te bewerken. Teams wordt geleverd met de belangrijkste kantoor tools van Microsoft, zoals Word, Excel en Power Point.

Dit betekent dat professionals de kans krijgen om binnen het platform zelf te werken, wat helpt bij het beter organiseren en optimaliseren van de tijd, vanwege deze grotere integratie tussen de tools. Het is ook vermeldenswaard dat Teams ook is ontworpen voor mobiele apparaten, wat het nog gemakkelijker maakt voor professionals om met elkaar te communiceren, in het geval iemand bijvoorbeeld aan het werk of op reis is.

Wat zijn de voordelen van Microsoft Teams?

Er zijn verschillende manieren om videogesprekken te voeren in Microsoft Teams. Met het platform kunt je bijvoorbeeld segmenteren per onderwerp, wat het organiseren en beheren vergemakkelijkt, vooral als jouw team uit veel mensen bestaat.

Bovendien staat Microsoft Teams gesprekken toe om verschillende toestemming niveaus te hebben. Dat wil zeggen dat ze, afhankelijk van het onderwerp dat moet worden behandeld, open kunnen zijn, voor het hele bedrijf of teamleden, of besloten, waarbij de toegang wordt beperkt tot slechts een paar mensen.

Microsoft Teams kan worden gezien als een nieuwe trend, een promotor van verandering, prestaties, samenwerking, wendbaarheid en autonomie.

Net als de andere Microsoft 365-tools, biedt Microsoft Teams verschillende voordelen voor organisaties, vooral als het gaat om het verhogen van de productiviteit door middel van samenwerking tussen bedrijven. Onder de belangrijkste voordelen, kunnen we noemen:

1. Productiviteit

De eerste van de voordelen is productiviteit. Met de functies van Microsoft Teams kunt je taken stroomlijnen die betrekking hebben op bepaalde groepen werknemers van het bedrijf, op basis van directe en efficiënte communicatie, het delen van bestanden en integratie van zowel tools uit de Microsoft 365-suite als diensten van derden.

2. Doeltreffende communicatie

Werknemers zullen zich niet langer hoeven te onderwerpen aan e-mailcommunicatie wanneer zij snel hun ideeën moeten delen om specifieke doelen te bereiken.

Microsoft Teams is niet beperkt tot instant messaging , maar maakt het ook mogelijk:

– Online vergaderingen
– Bel.
– Webconferenties

3. Samenwerken

Het belangrijkste kenmerk van Microsoft Teams is de mogelijkheid om teams te vormen, waarvan de leden de verantwoordelijkheid delen voor verschillende doelen en taken. De totstandbrenging van deze digitale ruimten helpt de medewerkers zich te integreren in de besluitvorming, ideeën voor te stellen en gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken, dankzij de door het instrument geboden communicatiemogelijkheden.

4. Personalisering

Elk lid van een team dat op Microsoft Teams is aangemaakt, kan de instellingen maken die voor hem of haar het beste werken:

– Schakel meldingen gedurende een bepaalde tijd uit, zodat ze je niet storen als je een belangrijke vergadering bijwoont;

– Of, omgekeerd, stel waarschuwingen in die op jouw bureaublad verschijnen telkens wanneer iets wordt vermeld of becommentarieerd in een bepaald kanaal.

5. Beveiliging

Tot slot bewaart Microsoft Teams alle gesprekken en toont ze zowel aan de teamleden die eraan hebben deelgenomen als aan degenen die zich later bij de kanalen aansluiten. Op die manier is het gemakkelijker om toegang te krijgen tot een geschiedenis van berichten die doorslaggevend kunnen zijn voor de besluitvorming.

Conclusie

Teams is een robuuste communicatietool waarmee onder meer met toepassingen buiten Microsoft kan worden gewerkt, maar ook videogesprekken tussen medewerkers kunnen worden opgezet en beheerd.

Investeren in technologie is tegenwoordig van cruciaal belang, gezien de toegenomen concurrentie en het feit dat oplossingen zoals Teams de bedrijfsresultaten aanzienlijk helpen verbeteren.